Skip to main content

Volume 18 (1963), 3

Articles

(Original title: O některých metodologických pojmech kybernetiky)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 3, 201-215.
File to download: PDF
(Original title: Teória organicizmu, úrovní a finitizmu v súčasnej filozofii prírodných vied)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 3, 215-228.
File to download: PDF
(Original title: Ontologický a gnozeologický aspekt kategórie bytia)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 3, 228-238.
File to download: PDF
(Original title: K otázce předmětu dějin ateismu)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 3, 239-246.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: Rozpaky nad moderným umením)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 3, 247-254.
File to download: PDF
(Original title: Na záver diskusie o metódach a formách vedeckoateistickej výchovy)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 3, 254-258.
File to download: PDF

Communications

(Original title: Tendencie a školy v súčasnej sociológii)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 3, 259-274.
File to download: PDF

From Scientific Life

(Original title: Diskuse o filosofických problémech biologie)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 3, 275-278.
File to download: PDF

Reviews, Remarks, Information

(Original title: O príčinnosti v biológii a vo filozofii)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 3, 279-283.
File to download: PDF
(Original title: Podnetná monografia o Heglovej filozofii)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 3, 283-291.
File to download: PDF
(Original title: Významný krok v rozvoji marxistickej etiky)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 3, 291-295.
File to download: PDF
(Original title: Na okraj knihy J. Kocku: Gnozeologické základy pojmov)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 3, 295-297.
File to download: PDF
(Original title: Vedecká analýza súčasného kapitalizmu)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 3, 298-299.
File to download: PDF
(Original title: Fyziologický prístup k skúmaniu práce)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 3, 299-301.
File to download: PDF
(Original title: Sociológia a zvyšovanie kultúrnej úrovne)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 3, 301-302.
File to download: PDF
(Original title: Poznámky ke knize o novotomismu)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 3, 303-304.
File to download: PDF