Skip to main content

Publications of the Author

Igor Hrušovský
Number of publications: 83

2008

Hrušovský, I. . (2008). Z monológov a dialógov II. Filozofia, 63(10), 921-934. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/10/921-934.pdf

2007

Hrušovský, I. . (2007). Monológy a dialógy I (Výber). Filozofia, 62(6), 550-559. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/6/550-559.pdf

1995

Hrušovský, I. . (1995). Po čítaní Dostojevského. Filozofia, 50(8), 454-456. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/8/454-455.pdf

1993

Hrušovský, I. . (1993). Zákonitosti vývinu. Filozofia, 48(6), 333-343. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/6/333-343.pdf

1979

Hrušovský, I. . (1979). Kategória kauzality a kategória bytia. Filozofia, 34(3), 364-368. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1979/3/364-368.pdf

1978

Hrušovský, I. . (1978). Jubileum Slovenskej akadémie vied. Filozofia, 33(3), 245-248. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/3/245-248.pdf
Hrušovský, I. . (1978). Filozofické osnovanie modernej právovedy. Filozofie, 33(3), 359-361. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/3/359-361.pdf

1977

Hrušovský, I. . (1977). Dialektika kultúrneho vývinu. Filozofia, 32(6), 585-596. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1977/6/585-596.pdf
Hrušovský, I. . (1977). Ontologická osnova štrukturológie. Filozofia, 32(4), 460-472. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1977/4/460-472.pdf
Hrušovský, I. . (1977). Filozofické otázky prírodných vied. Filozofia, 32(3), 323-326. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1977/3/323-326.pdf