Skip to main content

Publications of the Author

Michal Suchý
Number of publications: 23

1987

Suchý, M. . (1987). Ontologické možnosti marxistickej filozofie. Filozofia, 42(6), 741-747. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/6/741-747.pdf
Suchý, M. . (1987). Chápanie bytia vo filozofii I. Hrušovského. Filozofia, 42(4), 500-503. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/4/500-503.pdf

1985

Suchý, M. . (1985). Dialektické protirečenie a jeho reflexia v pojmoch. Filozofia, 40(2), 153-160. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/2/153-160.pdf

1982

Suchý, M. . (1982). K niektorým aspektom kategórie hmoty a bytia v marxis­tickej filozofii. Filozofia, 37(3), 391-404. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/3/391-404.pdf

1979

Suchý, M. . (1979). K otázke filozofických kategórií a vedeckých pojmov. Filozofia, 35(2), 167-177. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1979/2/167-177.pdf

1972

Suchý, M. . (1972). K pojmu substancie v dialektickom materializme. Filozofia, 27(4), 338-346. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/4/338-346.pdf

1971

Suchý, M. . (1971). Filozofické problémy akademika Hrušovského. Filozofia, 26(6), 684-685. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/6/684-685.pdf
Suchý, M. . (1971). Filozofické štúdie J. L. Fischera. Filozofia, 26(4), 433-436. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/4/433-436.pdf
Suchý, M. . (1971). Nová učebnica základov dialektického materializmu v NDR. Filozofia, 26(1), 94-96. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/1/94-96.pdf

1970

Suchý, M. . (1970). Racionalita v dialektike. Filozofia, 25(4), 319-324. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/4/319-324.pdf