Skip to main content

Publications of the Author

Ján Kocka
Number of publications: 22

1996

Kocka, J. (1996). K osudom našej filozofie v rokoch 1970-1990. Filozofia, 51(10), 663-678. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/10/663-678.pdf

1994

Kocka, J. (1994). Odkaz Osuského „Prvých slovenských dejín filozofie“. Filozofia, 49(9), 585-592. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/9/585-592.pdf

1990

Kocka, J. (1990). Filozofia v totalitnej a v demokratickej spoločnosti. Filozofia, 45(3), 327-337. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/3/327-337.pdf

1970

Kocka, J. (1970). Pojem, analytické a syntetické výroky. Filozofia, 25(3), 228-238. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/3/228-238.pdf
Kocka, J. (1970). Významná anglo-americká encyklopédia. Filozofia, 25(1), 92-96. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/1/92-96.pdf

1968

Kocka, J. (1968). Problém a priori v poznaní. Filozofia, 23(5), 492-503. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/5/492-503.pdf
Kocka, J. (1968). Filozofia v nových podmienkach. Filozofia, 23(5), 515-520. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/5/515-520.pdf
Kocka, J. (1968). Stav a výhľady našej filozofie. Filozofia, 23(3), 309-313. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/3/309-313.pdf
Kocka, J. (1968). Svätopluk Štúr o ideových zdrojoch nacizmu. Filozofia, 23(1), 90-92. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/1/90-92.pdf

1967

Kocka, J. (1967). Základné princípy Leibnizovej teórie poznania. Filozofia, 22(2), 213-218. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/2/213-217.pdf