Skip to main content

Volume 17 (1962), 4

Studies

(Original title: XXII. sjazd KSSS a úlohy vedeckej práce v oblasti marxisticko-leninskej filozofie)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 289-302.
File to download: PDF
(Original title: Vzťah vedy a techniky vo vývoji spoločnosti)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 302-314.
File to download: PDF
(Original title: Alexander I. Gercen (K 150. výročiu narodenia))
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 315-321.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: Pokus o vymezení kategorie výrobních sil a výrobních vztahů)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 322-333.
File to download: PDF
(Original title: Zmysel a význam základnej filozofickej otázky)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 333-340.
File to download: PDF
(Original title: Sovietske skúsenosti s propagandou ateizmu)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 340-346.
File to download: PDF
(Original title: K problematike šírenia poznatkov kozmogónie a kozmológie)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 347-349.
File to download: PDF
(Original title: Dvojkoľajnosť vo výchove)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 349-350.
File to download: PDF

Communications

(Original title: Teória úrovní a dialektika prírody)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 351-360.
File to download: PDF
(Original title: O prekladaní Hegla do slovenčiny)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 360-362.
File to download: PDF
(Original title: Souhrny některých vybraných statí z Filozofického časopisu z roku 1961)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 362-366.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Aktuálna a dôležitá problematika)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 367-370.
File to download: PDF
(Original title: Kybernetika a komunizmus)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 370-372.
File to download: PDF

Remarks

(Original title: Matematika a spoločnosť)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 373.
File to download: PDF
(Original title: O existencii kybernetických systémov v spoločnosti)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 373-374.
File to download: PDF
(Original title: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 374-375.
File to download: PDF
(Original title: Pri prameňoch experimentálnej fyziológie)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 375-376.
File to download: PDF
(Original title: Publikácia o pomere súčasnej teológie k vede)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 376-377.
File to download: PDF
(Original title: Kybernetika a biológia)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 377-378.
File to download: PDF
(Original title: Vírusy — zázraky — protirečenia)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 378-379.
File to download: PDF
(Original title: Príspevok k dejinám prírodných vied)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 379-380.
File to download: PDF
(Original title: Marxizmus-leninizmus o náboženstve)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 380.
File to download: PDF
(Original title: Modelovanie v sociologických výskumoch)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 380-381.
File to download: PDF
(Original title: Prežíva moderný človek krízu?)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 381-382.
File to download: PDF
(Original title: O špecifike náboženstva)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 382-383.
File to download: PDF