Skip to main content

Publications of the Author

Július Švihran
Number of publications: 68

1992

Švihran, J. . (1992). Medzi realizmom a konštruktivizmom. Filozofia, 47(10), 598-604. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/10/598-604.pdf

1989

Švihran, J. . (1989). Prínos k filozofickým problémom logiky. Filozofia, 44(5), 646-647. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/5/646-647.pdf
Švihran, J. . (1989). Veda a hodnoty. Filozofia, 44(2), 252-253. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/2/252-253.pdf

1987

Švihran, J. . (1987). Darvinizmus a niektoré kategórie dialektiky. Filozofia, 42(6), 652-658. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/6/652-658.pdf
Švihran, J. . (1987). Problémy spoločenskovedného poznania. Filozofia, 42(3), 403-405. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/3/403-405.pdf
Švihran, J. . (1987). Evolučné aspekty racionálnej činnosti. Filozofia, 42(2), 233-237. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/2/233-237.pdf

1985

Švihran, J. . (1985). Problémy jazyka a filozofie vo francúzskom osvietenstve. Filozofia, 40(4), 520-521. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/4/520-521.pdf
Švihran, J. . (1985). K ontologickej stránke základnej filozofickej otázky. Filozofia, 40(1), 35-42. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/1/35-42.pdf

1983

Švihran, J. . (1983). K filozofickým aspektom účelnej činnosti. Filozofia, 38(6), 708-716. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/6/708-716.pdf
Švihran, J. . (1983). Niektoré aspekty racionálneho rozhodovania. Filozofia, 38(1), 27-32. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/1/27-32.pdf