Skip to main content

Publications of the Author

Ján Pauko
Number of publications: 15

1964

Pauko, J. . (1964). Estetická problematika v časopise Recherches internationales à la lumière du marxisme. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(6), 571-573. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/6/571-573.pdf

1963

Pauko, J. . (1963). Nový pohľad na problémy vyučovania a výchovy. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(1), 92-94. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/1/92-94.pdf

1962

Pauko, J. . (1962). Cesty vedy. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(5), 467-468. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/5/467-468.pdf
Pauko, J. . (1962). Čo je metaetika?. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(5), 470-471. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/5/470-471.pdf
Pauko, J. . (1962). O existencii kybernetických systémov v spoločnosti. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(4), 373-374. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/4/373-374.pdf
Pauko, J. . (1962). Kybernetika a biológia. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(4), 377-378. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/4/377-378.pdf
Pauko, J. . (1962). Staré a nové v marxistickej estetike. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(2), 169-170. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/2/169-170.pdf
Pauko, J. . (1962). Pokus o novú interpretáciu štruktúry hmoty a povahy pohybu. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(2), 180. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/2/180.pdf
Pauko, J. . (1962). Kniha o geopolitike. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(1), 92. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/1/92.pdf
Pauko, J. . (1962). Súčasná hudba z hľadiska estetiky. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(1), 94-95. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/1/94-95.pdf