Skip to main content

Volume 14 (1959), 2

Editorial

(Original title: Nástup do obdobia rozvinutej výstavby komunistickej spoločnosti)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 105-107.
File to download: PDF

Articles

(Original title: Občanská společnost a stát)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 108-124.
File to download: PDF
(Original title: K niektorým problémom ranej gréckej filozofie)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 125-145.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: K otázke spoločenskej podmienenosti a nadstavbovej povahy vedy)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 146-152.
File to download: PDF
(Original title: Charakteristika spoločenskovedného poznania)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 153-156.
File to download: PDF

Communications

(Original title: Poslanie našej filozofie v procese kultúrnej revolúcie)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 157-161.
File to download: PDF
(Original title: Významné dielo o dejinách českej filozofie)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 162-170.
File to download: PDF
(Original title: Sto rokov od vyjdenia Darwinovho diela O vzniku druhov prírod­ným výberom)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 171-178.
File to download: PDF
(Original title: Príspevok k nemeckým vplyvom na vývoj vedeckého myslenia na Slovensku v 17. a 18. storočí)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 179-193.
File to download: PDF
(Original title: Kritické prehodnotenie fyziologického učenia I. P. Pavlova)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 194-200.
File to download: PDF

From Scientific Life

(Original title: K 65. narodeninám Ladislava Szántóa)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 200-201.
File to download: PDF
(Original title: Akademik Igor Hrušovský čestným doktorom Univerzity Martina Luthera v Halle)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 201-202.
File to download: PDF
(Original title: Stretnutie filozofov v Smoleniciach)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 202-204.
File to download: PDF
(Original title: Prvé obhajoby kandidátskych prác z dialektického a historického materializmu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 204-205.
File to download: PDF
(Original title: Zpráva o činnosti Filozofického ústavu SAV za rok 1958)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 205-207.
File to download: PDF

Philosophy Abroad

(Original title: C. A. Stepanjan, Obščije zakonomernosti i osobennosti vozniknovenia kommunističeskoj formacii)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 207-208.
File to download: PDF
(Original title: Kategória kvality a kategória druhu)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 208-209.
File to download: PDF
(Original title: O probléme marxistického historizmu)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 209.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: J. A. Kryveljov, Evangelické báje a jejich smysl)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 210-211.
File to download: PDF
(Original title: Galénos, Úvod do logiky)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 211-212.
File to download: PDF
(Original title: Mark Petrovič Baskin, Bolo na počiatku slovo?)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 212.
File to download: PDF
(Original title: M. Š. Bachitov, Čo je mikrosociiológia)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 212-213.
File to download: PDF
(Original title: Samuel Lilley, Automatisасе a společnost)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 213-215.
File to download: PDF