Skip to main content

Volume 14 (1959), 1

Articles

(Original title: K filozofickým základom súčasného revizionizmu)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 1, 3-33.
File to download: PDF
(Original title: Príspevok k problémom boja proti náboženským prežitkom)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 1, 34-47.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: Ještě jednou o náhodě)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 1, 48-55.
File to download: PDF

Communications

(Original title: K otázke jednoty historického a logického)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 1, 56-69.
File to download: PDF
(Original title: O predmete marxistickej sociológie)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 1, 70-75.
File to download: PDF
(Original title: Operacionalizmus P. W. Bridgmana)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 1, 76-89.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Príspevok k marxistickému pojmu slobody)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 1, 90-92.
File to download: PDF
(Original title: Sovietska estetika na vzostupe)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 1, 92-95.
File to download: PDF
(Original title: L. Feuerbach, Vybrané spisy z gnozeológie a etiky)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 1, 95-98.
File to download: PDF
(Original title: A. I. Arnoľdov, Obščije čerty i osobennosti kuľturnoj revoljuciji v stranach narodnoj demokratiji)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 1, 99.
File to download: PDF
(Original title: A. T. Popov, Za perechota ot abstraktnoto k’m konkretnoto v procesa na poznanieto)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 1, 99-100.
File to download: PDF

Miscellaneous

(Original title: О XII. medzinárodnom filozofickom kongrese v Benátkach)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 1, 101-104.
File to download: PDF