Skip to main content

Publications of the Author

Emília Illeková
Number of publications: 7

1968

Illeková, E. . (1968). Konferencia o štrukturalizme a historizme vo filozofii 20. storočia. Filozofia, 23(5), 521-524. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/5/521-524.pdf

1967

Illeková, E. . (1967). O kontaktoch Seleyho teórie stresu s filozofiou. Filozofia, 22(1), 104-109. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/1/104-109.pdf

1965

Illeková, E. . (1965). Filozofické problémy súčasnej biológie. Otázky Marxistickej Filozofie, 20(3), 312-317. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/3/312-317.pdf

1959

Illeková, E. . (1959). Sto rokov od vyjdenia Darwinovho diela O vzniku druhov prírod­ným výberom. Slovenský Filozofický časopis, 14(2), 171-178. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1959/2/171-178.pdf

1958

Illeková, E. . (1958). Medzinárodná konferencia o vzniku života. Slovenský Filozofický časopis, 13(1), 67-71. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1958/1/67-71.pdf

1957

Illeková, E. . (1957). O niektorých biologických diskusiách. Slovenský Filozofický časopis, 12(4), 376-380. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1957/4/376-380.pdf

1955

Illeková, E. . (1955). K filozofickej problematike teórie o vzniku druhov. Filozofický časopis, 10(2), 137-141. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1955/2/137-141.pdf