Skip to main content

Volume 14 (1959), 4

Articles

(Original title: Svetonázor a umelecká tvorba)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 4, 313-326.
File to download: PDF
(Original title: Kauzálna logika (pokračovanie))
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 4, 327-357.
File to download: PDF
(Original title: K otázke hodnotenia Heglovej dialektiky)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 4, 358-376.
File to download: PDF
(Original title: Niektoré problémy skúmania definícií)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 4, 377-392.
File to download: PDF
(Original title: Pojem praxe v marxistickej teórii poznania)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 4, 393-407.
File to download: PDF

Communications

(Original title: La Mettrie, lekár a filozof)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 4, 408-415.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Filozofické otázky prírodných vied)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 4, 416-422.
File to download: PDF
(Original title: Aristoteles, O vyjadřování)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 4, 422-423.
File to download: PDF