Skip to main content

Volume 18 (1963), 5

Articles

(Original title: Kvantita a kvalita v kybernetike)
Otázky marxistickej filozofie1963, 18 (1963), 5, 383-397.
File to download: PDF
(Original title: Vzťah Diderotovej filozofie k vede 18. storočia)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 397-406.
File to download: PDF
(Original title: Základy marxistickej koncepcie sociológie)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 407-412.
File to download: PDF

Communications

(Original title: Sociológia dediny v Poľsku)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 413-423.
File to download: PDF
(Original title: Konštantín Filozof a Metod)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 423-428.
File to download: PDF
(Original title: Nad výročím Matice slovenskej)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 429-431.
File to download: PDF

From Scientific Life

(Original title: Zpráva o porade redakcií filozofických časopisov socialistických krajín)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 432-435.
File to download: PDF
(Original title: Niektoré vybrané filozofické otázky vedeckého poznania)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 435-439.
File to download: PDF
(Original title: Poznámky k tézam O otázkach rozvoja socialistického vedomia)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 440-443.
File to download: PDF
(Original title: Rozvoj socialistického vedomia a spoločenské záujmy)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 444-447.
File to download: PDF

Reviews, Remarks, Information

(Original title: K dialektike teórie a praxe v socialistickej spoločnosti)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 448-452.
File to download: PDF
(Original title: Od fantázie ku skutočnosti)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 452-456.
File to download: PDF
(Original title: Cenný prínos k propagácii logiky)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 456-458.
File to download: PDF
(Original title: Ďalší rozvoj socializmu a úlohy spoločenských vied)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 458-460.
File to download: PDF

Bibliography

(Original title: Zo sovietskej filozofickej literatúry v r. 1961 — 1962)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 461-466.
File to download: PDF