Skip to main content

Publications of the Author

Július Strinka
Number of publications: 22

1993

Strinka, J. (1993). Ľudská identita a hodnoty demokracie. Filozofia, 48(9), 546-553. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/9/546-553.pdf

1992

Strinka, J. (1992). Na ceste k otvorenej spoločnosti. Poznámky k etike systémových zmien. Filozofia, 47(3), 162-168. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/3/162-168.pdf
Strinka, J. (1992). Systémové zmeny očami Milana Šimečku. Filozofia, 47(1), 34-38. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/1/34-38.pdf

1991

Strinka, J. (1991). O knihe a človeku. Filozofia, 46(2), 222-224. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1991/2/222-224.pdf

1990

Strinka, J. (1990). S čím do budúcnosti. Filozofia, 45(6), 743-746. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/6/743-746.pdf
Strinka, J. (1990). Za Milanom Šimečkom. Filozofia, 45(4), 512. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/4/512.pdf

1969

Strinka, J. (1969). Čo je odcudzenie?. Filozofia, 24(5), 543-546. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/5/543-546.pdf

1968

Strinka, J. (1968). Vznik človeka. Filozofia, 23(5), 534-538. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/5/534-538.pdf

1967

Strinka, J. (1967). Stretnutie marxistov a kresťanov v Mariánskych Lázňach. Filozofia, 22(4), 414-416. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/4/414-416.pdf
Strinka, J. (1967). Druhé stretnutie československých a juhoslovanských filozofov. Filozofia, 22(1), 60-61. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/1/60-61.pdf