Skip to main content

Volume 18 (1963), 5

Reviews, Remarks, Information

(Original title: K dialektike teórie a praxe v socialistickej spoločnosti)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 448-452.
File to download: PDF
(Original title: Od fantázie ku skutočnosti)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 452-456.
File to download: PDF
(Original title: Cenný prínos k propagácii logiky)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 456-458.
File to download: PDF
(Original title: Ďalší rozvoj socializmu a úlohy spoločenských vied)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 5, 458-460.
File to download: PDF