Skip to main content

Publications of the Author

Milan Zigo
Number of publications: 73

2010

Viceník, J. ., & Zigo, M. . (2010). Problém vnútorných a vonkajších faktorov v Hrušovského koncepcii vývinu vedeckého poznania. Filozofia, 65(10), 939-952. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/10/939-952.pdf
Farkašová, E. ., & Zigo, M. . (2010). Slovenská filozofia posledného polstoročia z pohľadu jedného z jej aktérov (Rozhovor s Milanom Zigom). Filozofia, 65(1), 89-98. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/1/89-98.pdf

2009

Zigo, M. . (2009). Edícia Filozofické odkazy (1973 – 1990): Jej charakter, realizácia a význam. Filozofia, 64(10), 984-995. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/10/984-995.pdf
Viceník, J. ., & Zigo, M. . (2009). Hrušovského analýzy vývinu vedeckého poznania. Filozofia, 64(10), 949-959. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/10/949-959.pdf

2008

Zigo, M. . (2008). Miesto Antológie vo vývinových súvislostiach slovenskej filozofie. Filozofia, 63(10), 863-873. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/10/863-873.pdf

2006

Zigo, M. . (2006). Slovenská filozofická spoločnosť/Slovenské filozofické združenie a peripetie dotvárania profesionálnej podoby filozofie na Slovensku. Filozofia, 61(10), 804-818. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/10/804-818.pdf
Zigo, M. . (2006). Za profesorom Jurajom Cígerom. Filozofia, 61(2), 179-180. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/2/179-180.pdf

1999

Zigo, M. . (1999). Za Jiřím Kánským. Filozofia, 54(10), 772. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/10/772.pdf

1998

Zigo, M. . (1998). Hrušovského výklad vývinu vedeckého myslenia. Filozofia, 53(9), 559-566. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/9/559-566.pdf

1989

Zigo, M. . (1989). Význam dejín filozofie vo formovaní aktívneho historického vedomia. Filozofia, 44(4), 401-409. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/4/401-409.pdf