Skip to main content

Volume 49 (1994), 6

Oriental Philosophy

(Original title: 6. esej: Proti dvanástim „majstrom-filozofom“)
Filozofia, 49 (1994), 6, 337-343.
File to download: PDF
(Original title: Klasická konfuciánska filozofia - špecifický svetonázorový model tzv. „živej etiky“, zdôrazňujúci funkciu človeka v zabezpečovaní princípu stredu)
Filozofia, 49 (1994), 6, 344-352.
Abstract

The paper is an attempt at a new philosophical interpretation of traditional Chinese Confucian ethics still unappropriated explained by the Western sinology as a traditional normative ethical system. Special conditions of the original Chinese philosophical development gave rise to a theory of Being, which in our modem terminology can be referred to as an… Read more

File to download: PDF
(Original title: Dokonalý človek v islamskej mystike)
Filozofia, 49 (1994), 6, 353-358.
Abstract

Sufism occupies an important position in the context of islamic culture. In islamic mysticism the ideal of the Perfect Man was of great importance. The notion was defined ontologically, epistemologically as well as ethically by Ibn al-‘Arabī, ‘Abd al-Karīm al-Djīlī and first of all by an outstanding Persian poet Djaläl al-Dīn Rūmī. The Perfection is reached… Read more

File to download: PDF
(Original title: Najvyššie poznanie v indickej filozofii Vedánty)
Filozofia, 49 (1994), 6, 359-364.
File to download: PDF

Reflections - Essays

(Original title: Kultura - ekologická kategorie?)
Filozofia, 49 (1994), 6, 365-369.
File to download: PDF

Texts

(Original title: Rekapitulácia dejín marxizmu. Filozofický komentár)
Filozofia, 49 (1994), 6, 370-383.
File to download: PDF

Responses

(Original title: K Nandráskeho „Dráme kresťanstva v európskej kultúre“)
Filozofia, 49 (1994), 6, 384-386.
File to download: PDF

Elementa Philosophiae - Philosophy for Schools

(Original title: Filozofia so ženskou tvárou? (Stručný úvod do feministickej filozofie))
Filozofia, 49 (1994), 6, 387-395.
File to download: PDF

Jubilees

(Original title: Milan Hodža - významná osobnosť slovenských dejín)
Filozofia, 49 (1994), 6, 396.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: O poriadku bytia a politike (D. J. Levy))
Filozofia, 49 (1994), 6, 397-398.
File to download: PDF
(Original title: Slovanstvo a svet budúcnosti (Ľ. Štúr))
Filozofia, 49 (1994), 6, 398-400.
File to download: PDF