Skip to main content

Publications of the Author

Tibor Pichler
Number of publications: 43

2018

Pichler, T. . (2018). Za Karolom Kollárom (25. 1. 1948 – 14. 7. 2018). Filozofia, 73(9), 775. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/9/775.pdf

2016

Pichler, T. . (2016). Ihringová, K. et al.: Kultúrne premeny očami Milana Hamadu/ Cultural Variances by Milan Hamada (bilingválne vydanie). Filozofia, 71(9), 803-805. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/9/803-805.pdf

2010

Pichler, T. . (2010). Samuel Štefanovič ako politický mysliteľ v dobe pasivity. Filozofia, 65(10), 929-938. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/10/929-938.pdf
Pichler, T. . (2010). ZA ELENOU VÁROSSOVOU (1926 – 2010). Filozofia, 65(10), 1027. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/10/1027.pdf

2009

Pichler, T. . (2009). Kollár, K.: Od etiky k apologetike. Na pomedzí filozofie, sociológie a ideológie. Filozofia, 64(10), 1008-1009. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/10/1008-1009.pdf
Pichler, T. . (2009). Miloš Štefanovič: O modernom slovenskom politickom myslení pred hlasistami. Filozofia, 64(10), 939-948. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/10/939-948.pdf

2008

Pichler, T. . (2008). Eötvös, Grünwald, Mudroň a štátna idea Uhorska. Filozofia, 63(10), 914-920. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/10/914-920.pdf

2007

Pichler, T. . (2007). K dejinám slovenského filozofického myslenia (Karol Kollár). Filozofia, 62(10), 932-933. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/10/932-933.pdf
Pichler, T. . (2007). K téme intersubjektivity (Róbert Karul – Martin Muránsky – Jaroslava Vydrová (ed.)). Filozofia, 62(10), 931-932. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/10/931-932.pdf

2006

Pichler, T. . (2006). Globalizácia ako výzva pre filozofickú reflexiu (M. Muránsky – R. Karul (ed.)). Filozofia, 61(10), 879-881. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/10/879-881.pdf