Skip to main content

Publications of the Author

Xénia Celnarová
Number of publications: 5

1995

Celnarová, X. . (1995). Ohlas existencializmu v tureckej literatúre. Filozofia, 50(10), 540-548. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/10/540-548.pdf

1994

Celnarová, X. . (1994). Dokonalý človek v islamskej mystike. Filozofia, 49(6), 353-358. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/6/353-358.pdf

1992

Celnarová, X. . (1992). Sufizmus ako cesta k sebapoznávaniu. Filozofia, 47(8), 476-479. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/8/476-479.pdf
Celnarová, X. . (1992). Turecké mystické bratstvá. Filozofia, 47(8), 480-485. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/8/480-485.pdf
Celnarová, X. . (1992). Medzinárodný seminár o sufizme. Filozofia, 47(8), 504. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/8/504.pdf