Skip to main content

Volume 16 (1961), 5

Leading Article

(Original title: Čo je komunizmus?)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 325-330.
File to download: PDF

Studies

(Original title: Prostor, čas, materie a pohyb v kosmologii)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 331-343.
File to download: PDF
(Original title: K problematike socialistického vzťahu k práci)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 343-353.
File to download: PDF
(Original title: Proti falošnej dialektike)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 353-369.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: O aktuálnych otázkach metód a foriem výchovy k vedeckému ateizmu)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 360.
File to download: PDF
(Original title: Výchova k vedeckému ateizmu u detí predškolského veku)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 361-366.
File to download: PDF

Communications

(Original title: O nového, socialistického človeka)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 367-369.
File to download: PDF
(Original title: David Hume)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 370-373.
File to download: PDF

Consultation

(Original title: Marxistické poňatie substancie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 374-377.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Užitečná práce o vedecké metodologii)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 378-383.
File to download: PDF
(Original title: Dielo, ktoré si zasluhuje pozornosť)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 384-385.
File to download: PDF
(Original title: Prírodovedci v boji proti náboženstvu)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 385-386.
File to download: PDF
(Original title: Novopozitivizmus a dialektický materializmus)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 387-388.
File to download: PDF

From Philosophical Life

(Original title: О spoločnom rokováni redakčných rád filozofických časopisov ČSAV a SAV)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 389-391.
File to download: PDF
(Original title: Seminár o štrukturalizme a marxistickej literárnej vede)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 392-393.
File to download: PDF

From Books and Journals

(Original title: Cenná publikácia o Kumránskych rukopisoch)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 394.
File to download: PDF
(Original title: K terminológii adjektiv obecný a všeobecný)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 394-395.
File to download: PDF
(Original title: Pozoruhodná štúdia o kategórii času)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 395.
File to download: PDF
(Original title: O filozofickej encyklopédii)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 395-397.
File to download: PDF
(Original title: Prehľadne a ucelene o spoločenskej funkcii náboženstva a cirkví)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 397.
File to download: PDF
(Original title: Recherches Intemationales)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 397-398.
File to download: PDF

Bibliography

(Original title: Z filozofickej tvorby v SSSR)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 5, 399-403.
File to download: PDF