Skip to main content

Publications of the Author

Jaroslav Čelko
Number of publications: 5

1963

Čelko, J. . (1963). Ďalší krok v rozpracovávaní filozofických otázok ateizmu. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(6), 564-565. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/6/564-565.pdf

1962

Čelko, J. . (1962). Komu slúžia názory cirkví o charaktere vojen?. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(3), 259-262. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/3/259-262.pdf

1961

Čelko, J. . (1961). Cenná publikácia o Kumránskych rukopisoch. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(5), 394. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/5/394.pdf
Čelko, J. . (1961). Prehľadne a ucelene o spoločenskej funkcii náboženstva a cirkví. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(5), 397. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/5/397.pdf
Čelko, J. . (1961). Ideológia cirkvi v boji proti ľudovodemokratickému štátu. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(1), 42-51. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/1/42-51.pdf