Skip to main content

Volume 14 (1959), 2

Communications

(Original title: Poslanie našej filozofie v procese kultúrnej revolúcie)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 157-161.
File to download: PDF
(Original title: Významné dielo o dejinách českej filozofie)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 162-170.
File to download: PDF
(Original title: Sto rokov od vyjdenia Darwinovho diela O vzniku druhov prírod­ným výberom)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 171-178.
File to download: PDF
(Original title: Príspevok k nemeckým vplyvom na vývoj vedeckého myslenia na Slovensku v 17. a 18. storočí)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 179-193.
File to download: PDF
(Original title: Kritické prehodnotenie fyziologického učenia I. P. Pavlova)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 194-200.
File to download: PDF