Skip to main content

Publication Details

A Contribution to German Influences on the Development of Scientific Thought in Slovakia in the 17th and 18th Centuries

(Original title: Príspevok k nemeckým vplyvom na vývoj vedeckého myslenia na Slovensku v 17. a 18. storočí)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 179-193.
Type of work: Communications
Publication language: Slovak
File to download: PDF