Skip to main content

Volume 14 (1959), 2

Reviews

(Original title: J. A. Kryveljov, Evangelické báje a jejich smysl)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 210-211.
File to download: PDF
(Original title: Galénos, Úvod do logiky)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 211-212.
File to download: PDF
(Original title: Mark Petrovič Baskin, Bolo na počiatku slovo?)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 212.
File to download: PDF
(Original title: M. Š. Bachitov, Čo je mikrosociiológia)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 212-213.
File to download: PDF
(Original title: Samuel Lilley, Automatisасе a společnost)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 213-215.
File to download: PDF