Skip to main content

Volume 14 (1959), 2

From Scientific Life

(Original title: K 65. narodeninám Ladislava Szántóa)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 200-201.
File to download: PDF
(Original title: Akademik Igor Hrušovský čestným doktorom Univerzity Martina Luthera v Halle)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 201-202.
File to download: PDF
(Original title: Stretnutie filozofov v Smoleniciach)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 202-204.
File to download: PDF
(Original title: Prvé obhajoby kandidátskych prác z dialektického a historického materializmu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 204-205.
File to download: PDF
(Original title: Zpráva o činnosti Filozofického ústavu SAV za rok 1958)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 2, 205-207.
File to download: PDF