Skip to main content

Publications of the Author

Ján Tibenský
Number of publications: 1

1959

Tibenský, J. . (1959). Príspevok k nemeckým vplyvom na vývoj vedeckého myslenia na Slovensku v 17. a 18. storočí. Slovenský Filozofický časopis, 14(2), 179-193. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1959/2/179-193.pdf