Skip to main content

Volume 16 (1961), 2

Leading Article

(Original title: Vedecko-ateistická výchova do dalšej etapy)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 82-88.
File to download: PDF

Studies

(Original title: Straníckosť vedy)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 89-96.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: K otázke protirečivosti pohybu)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 97-106.
File to download: PDF
(Original title: K definícii pojmu individuálneho a spoločenského záujmu)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 107-116.
File to download: PDF

Communications

(Original title: Gnozeologická kritika nových teórií vo fyzike)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 117-123.
File to download: PDF
(Original title: Herakleitos z Efezu — prvý dialektik)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 124-129.
File to download: PDF
(Original title: Význam Heglovej Fenomenológie ducha)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 130-135.
File to download: PDF

Consultation

(Original title: O škodlivosti vplyvu náboženskej výchovy na psychiku dieťaťa)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 136-138.
File to download: PDF

Reviews, Remarks, Information

(Original title: Fr. Vartík, Niektoré otázky základne a nadstavby v ČSR)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 139-141.
File to download: PDF
(Original title: Dvě cesty rozvoje marxistické etiky)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 141-143.
File to download: PDF
(Original title: N. Wiener, Kybernetika)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 143-145.
File to download: PDF
(Original title: Cenná kniha o životných otázkach súčasnosti)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 145-146.
File to download: PDF
(Original title: M. Skyba, O věčnosti vesmíru)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 146-147.
File to download: PDF
(Original title: J. Meslier, Závěť)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 147-148.
File to download: PDF
(Original title: A. Robertson, Racionalismus v theorii a praxi)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 148-149.
File to download: PDF
(Original title: T. I. Ojzerman, Neotomizmus — filozofia súčasnej reakčnej buržoázie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 149.
File to download: PDF
(Original title: J. Priestley, Vybrané spisy)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 149-151.
File to download: PDF

From Philosophical Life

(Original title: Konferencia o filozofických problémoch chémie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 152-153.
File to download: PDF

Bibliography

(Original title: Filozofické publikácie 1960)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 154-156.
File to download: PDF