Skip to main content

Volume 7 (1952), 3-4

Articles

(Original title: Viliam Široký — vodca a učiteľ pracujúceho ľudu Slovenska)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 3-15.
File to download: PDF
(Original title: Kolektívna úloha slovenských filozofických pracovníkov)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 16-26.
File to download: PDF
(Original title: Zotrvačnosť náboženských predstáv)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 27-59.
File to download: PDF
(Original title: Veľký humanista Leonardo da Vinci)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 60-69.
File to download: PDF
(Original title: Avicenna — veľký vedec a filozof)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 70-74.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Leninov Materializmus a empiriokriticizmus v slovenčine)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 75-79.
File to download: PDF
(Original title: J. V. Stalin, Spisy IV.)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 79-83.
File to download: PDF
(Original title: Klement Gottwald, Spisy III.)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 83-88.
File to download: PDF
(Original title: Viliam Široký, Za socialistickú industrializáciu Slovenska)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 89-92.
File to download: PDF
(Original title: Igor Hrušovský, Filozofia v dejinách triednych zápasov)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 92-96.
File to download: PDF
(Original title: Andrej Sirácky, Prírodné a spoločenské prostredie, nové vzťahy medzi prírodou a človekom)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 96-99.
File to download: PDF
(Original title: Milan Machovec, Logika)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 99.
File to download: PDF
(Original title: Česká filozofická tvorba)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 100-102.
File to download: PDF
(Original title: László Rudas, Marxizmus a prírodné vedy)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 102-104.
File to download: PDF
(Original title: Jerome Dovis, Kapitalizmus a jeho kultura)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 104-106.
File to download: PDF

Miscellaneous

(Original title: List redakcii časopisu Sovětská věda - filosofie)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 107-108.
File to download: PDF