Skip to main content

Volume 7 (1952), 3-4

Articles

(Original title: Kolektívna úloha slovenských filozofických pracovníkov)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 16-26.
File to download: PDF
(Original title: Zotrvačnosť náboženských predstáv)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 27-59.
File to download: PDF
(Original title: Viliam Široký — vodca a učiteľ pracujúceho ľudu Slovenska)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 3-15.
File to download: PDF
(Original title: Veľký humanista Leonardo da Vinci)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 60-69.
File to download: PDF
(Original title: Avicenna — veľký vedec a filozof)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 3-4, 70-74.
File to download: PDF