Skip to main content

Publications of the Author

Stanislav Felber
Number of publications: 43

1993

Felber, S. . (1993). Reálny svet a jeho poznávanie. Filozofia, 48(6), 366-369. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/6/366-369.pdf

1957

Felber, S. . (1957). Základné matematické pojmy. Slovenský Filozofický časopis, 12(1), 3-15. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1957/1/3-15.pdf

1956

Felber, S. . (1956). Pojem vývinu. Slovenský Filozofický časopis, 11(4), 301-336. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1956/4/301-336.pdf
Felber, S. . (1956). Vojtech Filkorn, Metóda vedy. Slovenský Filozofický časopis, 11(4), 399-402. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1956/4/399-402.pdf
Felber, S. . (1956). Podstata matematiky. Slovenský Filozofický časopis, 11(1), 47-65. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1956/1/47-65.pdf

1955

Felber, S. . (1955). Klérofašistická ideológia a prírodné vedy. Filozofický časopis, 10(4), 267-282. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1955/4/267-282.pdf
Felber, S. . (1955). Albert Einstein. Filozofický časopis, 10(4), 332-334. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1955/4/332-334.pdf
Felber, S. . (1955). Igor Hrušovský, Filozofia a veda. Filozofický časopis, 10(4), 341-344. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1955/4/341-344.pdf
Felber, S. . (1955). Charles Montesquieu (18. januára 1689 — 10. februára 1755). Filozofický časopis, 10(2), 167-172. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1955/2/167-172.pdf

1953

Felber, S. . (1953). Klement Gottwald, Spisy V—VI. Filozofický časopis, 8(3-4), 409-416. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1953/3-4/409-416.pdf