Skip to main content

Publications of the Author

Elena Segéňová
Number of publications: 4

1952

Segéňová, E. (1952). Kolektívna úloha slovenských filozofických pracovníkov. Filozofický Sborník Savu, 7(3-4), 16-26. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1952/3-4/16-26.pdf
Segéňová, E. (1952). Igor Hrušovský, Filozofia v dejinách triednych zápasov. Filozofický Sborník Savu, 7(3-4), 92-96. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1952/3-4/92-96.pdf
Segéňová, E. (1952). K filozofii Jána Kollára. Filozofický Sborník Savu, 7(1-2), 20-34. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1952/1-2/20-34.pdf

1951

Segéňová, E. (1951). J. V. Stalin, Spisy. Filozofický Sborník Savu, 6(1), 120-131. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1951/1/120-131.pdf