Skip to main content

Volume 47 (1992), 4

Articles

(Original title: Analýza metodologickej kategórie "vec")
Filozofia, 47 (1992), 4, 201-211.
File to download: PDF
(Original title: Wittgensteinov "Traktát" ako "negatívna teológia")
Filozofia, 47 (1992), 4, 212-220.
File to download: PDF

Portraits - Problems

(Original title: J. L. Austin - filozof prirodzeného jazyka)
Filozofia, 47 (1992), 4, 221-225.
File to download: PDF
(Original title: Teória rečových aktov)
Filozofia, 47 (1992), 4, 225-229.
File to download: PDF

Short Reflections

(Original title: Tao a Heidegger)
Filozofia, 47 (1992), 4, 230-234.
File to download: PDF
(Original title: Bondyho Dějiny filosofie (nevědecká recenze))
Filozofia, 47 (1992), 4, 234-236.
File to download: PDF

Texts

(Original title: Performatívne výpovede a konštatácie)
Filozofia, 47 (1992), 4, 237-243.
File to download: PDF

Interviews

(Original title: Sme si vedomí vlastnej náhodnosti. Rozhovor s Ágnes Hellerovou)
Filozofia, 47 (1992), 4, 244-248.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: O vernosti sebe: cesta do hĺbok samoty)
Filozofia, 47 (1992), 4, 249-251.
File to download: PDF
(Original title: O vzťahu židovstva a kresťanstva)
Filozofia, 47 (1992), 4, 251-253.
File to download: PDF

---

(Original title: Archív Milana Šimečku)
Filozofia, 47 (1992), 4, 253-254.
File to download: PDF
(Original title: Valné zhromaždenie Slovenského filozofického združenia pri SAV)
Filozofia, 47 (1992), 4, 254-255.
File to download: PDF
(Original title: Za Jozefom Gregorom)
Filozofia, 47 (1992), 4, 255.
File to download: PDF