Skip to main content

Publications of the Author

Tatiana Sedová
Number of publications: 87

2024

Sedová, T. . (2024). Ekologická kríza v zrkadle rozličných disciplín. Filozofia, 79(2), 222-224. Retrieved from https://www.sav.sk/journals/uploads/02141530SEfilozofia.2024.79.2.pdf

2023

Sedová, T. . (2023). VLADIMÍR MARKO: Argumenty a klimatické zmeny. Filozofia, 78(5), 395-397. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.5.6
Sedová, T. . (2023). Nadčasovosť reflexií Mariana Várossa (k 100. výročiu narodenia). Filozofia, 78(1), 59-70. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.1.5

2022

Sedová, T. . (2022). LUBY, Štefan: Naša národná akadémia. Filozofia, 77(10), 815-819. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.10.6
Sedová, T. . (2022). Normatívnosť ako kľúč k človeku: medzi darvinovskou evolúciou a normativitou – nad knihou Jaroslava Peregrina: Člověk jako normativní tvor. Filozofia, 77(7), 563-569. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.7.7
Sedová, T. . (2022). K otázke povahy pojmov v sociálnom a humanitnom poznaní. Filozofia, 77(7), 491-509. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.7.2
Sedová, T. . (2022). HAVLÍK, Vladimír: Hierarchická emergentní ontologie a univerzální princip emergence. Filozofia, 77(4), 306-309. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.4.6
Sedová, T. . (2022). WIKFORSS, Asa: Alternatívne fakty. O poznaní a jeho nepriateľoch. Filozofia, 77(2), 143-147. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.2.6

2021

Sedová, T. . (2021). NAGY, Ladislav: Od romance k románu a zase zpět. Filozofia, 76(7), 549 – 553. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.7.6
Sedová, T. . (2021). Fenomén ľudskej dôstojnosti, jej pojem a vzťah k ľudským právam. Filozofia, 76(5), 317 – 332. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.5.1