Skip to main content

Volume 47 (1992), 4

Texts

(Original title: Performatívne výpovede a konštatácie)
Filozofia, 47 (1992), 4, 237-243.
File to download: PDF