Skip to main content

Volume 34 (1979), 1

Reviews

(Original title: Zmyslové, racionálne, skúsenosť)
Filozofia, 34 (1979), 1, 100-104.
File to download: PDF
(Original title: O marxistickom prístupe k otázke individuálneho mravného vedomia)
Filozofia, 34 (1979), 1, 105-109.
File to download: PDF
(Original title: Začiatky formovania marxistickej koncepcie človeka)
Filozofia, 34 (1979), 1, 110-112.
File to download: PDF
(Original title: Filozofický revizlonizmus. Pramene, argumenty, funkcie v ideologickom triednom boji)
Filozofia, 34 (1979), 1, 112-119.
File to download: PDF
(Original title: Zborník Filozofickej fakulty brnenskej univerzity)
Filozofia, 34 (1979), 1, 119-122.
File to download: PDF
(Original title: Dialektika ako logika a metodológia vedy)
Filozofia, 34 (1979), 1, 122-127.
File to download: PDF