Skip to main content

Volume 34 (1979), 1

From Scientific Life

(Original title: XV. svetový filozofický kongres)
Filozofia, 29 (1979), 1, 83-90.
File to download: PDF
(Original title: Marxisticko-leninská filozofia a vedecké chápanie sveta (К XVI. svetovému filozofickému kongresu v Dusseldorfe))
Filozofia, 34 (1979), 1, 91-99.
File to download: PDF