Skip to main content

Publications of the Author

Ladislav Kiczko
Number of publications: 12

2013

Kiczko, L. ., Szapuová, M. ., & Sabela, L. . (2013). Za Jaroslavom Martinkom (1930 - 2013). Filozofia, 68(8), 725-728. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/8/725-728.pdf

1993

Kiczko, L. . (1993). Filozofia na gymnáziách v Rakúsku. Rozhovor s prof. Mariou Fürstovou. Filozofia, 48(9), 572-579. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/9/572-579.pdf

1990

Kiczko, L. . (1990). Prednášky rakúskych filozofov na FFUK. Filozofia, 45(6), 754-755. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/6/754-755.pdf

1988

Kiczko, L. . (1988). Antipozitivizmus a koncepcia vedy Frankfurtskej školy. Filozofia, 43(2), 199-202. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/2/199-202.pdf
Piaček, J. ., & Kiczko, L. . (1988). Vedecká konferencia o buržoáznej filozofii vedy. Filozofia, 43(1), 101-102. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/1/101-102.pdf

1986

Kiczko, L. . (1986). Jürgen Habernas a „rekonštrukcia“ historického materializmu. Filozofia, 41(6), 664-676. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/6/664-676.pdf

1985

Kiczko, L. . (1985). Životné jubileum profesora Leva Hanzela. Filozofia, 40(3), 354-360. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/3/354-360.pdf

1984

Kiczko, L. . (1984). Kritika buržoáznej filozofie a revizionizmu. Filozofia, 39(3), 374-375. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/3/374-375.pdf

1983

Kiczko, L. . (1983). Niekoľko poznámok k princípu názornosti a k metodike1 vyučovania marxisticko-leninskej filozofie na vysokých školách. Filozofia, 38(5), 639-643. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/5/639-643.pdf

1980

Kiczko, L. . (1980). Dejiny marxistickej filozofie v 19. storočí. Filozofia, 35(5), 556-563. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/5/556-563.pdf