Skip to main content

Volume 16 (1961), 2

Reviews, Remarks, Information

(Original title: Fr. Vartík, Niektoré otázky základne a nadstavby v ČSR)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 139-141.
File to download: PDF
(Original title: Dvě cesty rozvoje marxistické etiky)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 141-143.
File to download: PDF
(Original title: N. Wiener, Kybernetika)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 143-145.
File to download: PDF
(Original title: Cenná kniha o životných otázkach súčasnosti)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 145-146.
File to download: PDF
(Original title: M. Skyba, O věčnosti vesmíru)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 146-147.
File to download: PDF
(Original title: J. Meslier, Závěť)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 147-148.
File to download: PDF
(Original title: A. Robertson, Racionalismus v theorii a praxi)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 148-149.
File to download: PDF
(Original title: T. I. Ojzerman, Neotomizmus — filozofia súčasnej reakčnej buržoázie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 149.
File to download: PDF
(Original title: J. Priestley, Vybrané spisy)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 149-151.
File to download: PDF