Skip to main content

Volume 20 (1965), 5

Reviews, Notes, Information

(Original title: Zmysel filozofie)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 5, 533-538.
File to download: PDF
(Original title: „Perspektivy člověka“ a perspektivy marxistické filosofie)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 5, 538-545.
File to download: PDF
(Original title: Dokument k dejinám novovekého materializmu)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 5, 546-549.
File to download: PDF
(Original title: Moderná buržoázna sociológia a spoločenská skutočnosť)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 5, 550-552.
File to download: PDF