Skip to main content

Volume 20 (1965), 5

From Scientific Life

(Original title: Dvadsať rokov našej vedy a filozofie)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 5, 516-519.
File to download: PDF
(Original title: O sociológii a umŕtvovaní marxistického myslenia)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 5, 519-523.
File to download: PDF
(Original title: O rozvoj vedeckého komunizmu)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 5, 523-527.
File to download: PDF
(Original title: Medzinárodné kolokvium o sociológii ateizmu a ná­boženstva)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 5, 527-529.
File to download: PDF
(Original title: Rokovanie o aktuálnych problémoch súdobého kapitalizmu)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 5, 530-532.
File to download: PDF