Skip to main content

Volume 20 (1965), 5

Views

(Original title: Problémy súčasnej juhoslovanskej sociológie)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 5, 502-509.
File to download: PDF
(Original title: La pensée 1964)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 5, 509-515.
File to download: PDF