Skip to main content

Volume 31 (1976), 5

Reviews

(Original title: Príspevok k rozvoju marxistickej sociálnej vedy)
Filozofia, 31 (1976), 5, 516-517.
File to download: PDF
(Original title: Prvá monografia o filozofických problémoch genetiky v češtine)
Filozofia, 31 (1976), 5, 517-520.
File to download: PDF
(Original title: Príspevky k filozofickým aspektom techniky)
Filozofia, 31 (1976), 5, 521-525.
File to download: PDF
(Original title: Filozoficky o estetike)
Filozofia, 31 (1976), 5, 526-529.
File to download: PDF
(Original title: Dejiny filozofie a otázky kultúry)
Filozofia, 31 (1976), 5, 529-531.
File to download: PDF
(Original title: O metodológii fyziky)
Filozofia, 31 (1976), 5, 531-535.
File to download: PDF