Skip to main content

Publications of the Author

Ján Letaši
Number of publications: 15

1996

Letaši, J. . (1996). Trvalo udržateľný rozvoj vo filozoficko-ekonomickom, -technickom a -environmentálnom kontexte. Filozofia, 51(2), 70-79. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/2/70-79.pdf

1994

Letaši, J. . (1994). Konflikt prírody a kultúry (J. Šmajs). Filozofia, 49(11), 751-752. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/11/751-752.pdf

1993

Letaši, J. . (1993). Technika, človek a príroda. Filozofia, 48(2), 86-93. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/2/86-93.pdf

1992

Letaši, J. . (1992). Seminár o filozofických problémoch techniky. Filozofia, 47(12), 770. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/12/770.pdf

1988

Letaši, J. . (1988). Filozofické aspekty vzťahu techniky a prírody. Filozofia, 43(5), 528-539. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/5/528-539.pdf

1987

Letaši, J. . (1987). O metodologických aspektoch v technických vedách. Filozofia, 42(6), 668-679. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/6/668-679.pdf
Letaši, J. . (1987). Filozoficko-metodologické problémy techniky a technológie. Filozofia, 42(5), 625-626. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/5/625-626.pdf

1985

Letaši, J. . (1985). Metodologické východiská komplexných vedeckých výskumov. Filozofia, 40(4), 402-413. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/4/402-413.pdf

1982

Letaši, J. . (1982). Porada redaktorov filozofických a sociologických časopisov socialistických krajín. Filozofia, 37(6), 755-756. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/6/755-756.pdf
Letaši, J. . (1982). Systémový pristúp a charakter technického poznania. Filozofia, 37(4), 538-546. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/4/538-546.pdf