Skip to main content

Volume 18 (1963), 1

Reviews, Remarks, Information

(Original title: Nové spracovanie dejín ruskej filozofie)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 80-82.
File to download: PDF
(Original title: Poznání a informace)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 83-85.
File to download: PDF
(Original title: Jeden polský pohled na americkou sociologii)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 86-89.
File to download: PDF
(Original title: Populárna publikácia o vzťahu medzi telesnou a duševnou prácou)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 89-92.
File to download: PDF
(Original title: Nový pohľad na problémy vyučovania a výchovy)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 92-94.
File to download: PDF
(Original title: Příspěvek к problematice člověka)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 94-95.
File to download: PDF
(Original title: O antikomunizme v NSR)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 95-96.
File to download: PDF