Skip to main content

Volume 18 (1963), 1

From Scientific Life

(Original title: Piaty svetový sociologický kongres vo Washingtone)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 66-70.
File to download: PDF
(Original title: O niektorých metodologických otázkach súčasnej fyziológie vyššej ner­vovej činnosti a psychológie na konferencii sovietskych fyziológov a psychológov v Moskve)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 70-76.
File to download: PDF
(Original title: Zpráva o zasadnutí redakčného kruhu časopisu Otázky marxistickej filozofie)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 76-79.
File to download: PDF