Skip to main content

Publications of the Author

Róbert Roško
Number of publications: 15

1984

Roško, R. . (1984). Za triedny prístup ku skúmaniu spoločenského vedomia. Filozofia, 39(1), 36-46. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/1/36-46.pdf

1979

Roško, R. . (1979). Inteligencia v sociologických interpretáciách Eugena Löbla. Filozofia, 34(6), 619-633. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1979/6/619-633.pdf

1977

Roško, R. . (1977). K niektorým aspektom prekonávania štrukturalistických vplyvov v sociológii. Filozofia, 32(1), 40-50. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1977/1/40-50.pdf

1965

Roško, R. . (1965). Z dielne leningradských sociológov. Otázky Marxistickej Filozofie, 20(6), 617-621. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/6/617-621.pdf
Roško, R. . (1965). Sociológia v Sovietskom sväze. Otázky Marxistickej Filozofie, 20(2), 198-202. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/2/198-202.pdf

1964

Roško, R. . (1964). O niektorých momentoch dialektiky spoločenského vedomia. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(6), 507-519. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/6/507-519.pdf
Roško, R. . (1964). Na okraj Rožinovho „Úvodu do marxistickej sociológie“. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(3), 308-310. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/3/308-310.pdf
Roško, R. . (1964). Ázijský spôsob výroby. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(2), 222-223. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/2/222-223.pdf
Jančovičová, J. ., & Roško, R. . (1964). Významné podujatie slovenských sociológov. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(1), 85-91. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/1/85-91.pdf

1963

Roško, R. . (1963). Populárna publikácia o vzťahu medzi telesnou a duševnou prácou. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(1), 89-92. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/1/89-92.pdf