Skip to main content

Volume 49 (1994), 1

Reviews

(Original title: O povahe bytia (Herakleitos))
Filozofia, 49 (1994), 1, 55-57.
File to download: PDF
(Original title: Konceptuálne revolúcie a ich interpretácie v modernej filozofii vedy (P. Thagard))
Filozofia, 49 (1994), 1, 58-60.
File to download: PDF
(Original title: Nielen o správaní živočíchov (Z. Veselovský))
Filozofia, 49 (1994), 1, 60-61.
File to download: PDF
(Original title: Život a viera (I. Staríček))
Filozofia, 49 (1994), 1, 61-63.
File to download: PDF