Skip to main content

Publications of the Author

František Mihina
Number of publications: 51

2019

Mihina, F. . (2019). Patrí skúmanie ľudskej prirodzenosti medzi antropologické insolubilia?. Filozofia, 74(4), 318-333. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.4.5

2016

Mihina, F. . (2016). Moritz Schlick, viedenský scientizmus a nová filozofia. Filozofia, 71(8), 680-695. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/8/680-695.pdf
Mihina, F. . (2016). Višňovský, E.: Richard Rorty a zrkadlo filozofie. Filozofia, 71(2), 168-171. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/2/168-171.pdf

2015

Mihina, F. . (2015). Višňovský, E.: Štúdie o pragmatizme & neopragmatizme. Filozofia, 70(5), 401-404. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/5/401-404.pdf

2014

Mihina, F. . (2014). Metodeutické inšpirácie v myslení Ch. S. Peircea. Filozofia, 69(4), 295-306. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/4/295-306.pdf
Mihina, F. . (2014). Na úvod. Filozofia, 69(4), 293-294. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/4/293-294.pdf

2013

Mihina, F. . (2013). Legitimizácia metafyziky alebo Peirceov projekt vedeckej filozofie. Filozofia, 68(4), 285-295. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/4/285-295.pdf

2012

Mihina, F. . (2012). Kant a Peirce. Filozofia, 67(3), 181-194. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/3/181-194.pdf

2011

Mihina, F. . (2011). R. Rorty - filozofia pro futuro?. Filozofia, 66(10), 971-980. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/10/971-980.pdf

2010

Mihina, F. . (2010). Ontológia humanizmu. Filozofia, 65(3), 290-302. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/3/290-302.pdf