Skip to main content

Volume 38 (1983), 2

Reviews

(Original title: Život života. Metoda II)
Filozofia, 38 (1983), 2, 255-260.
File to download: PDF
(Original title: Kriticky o nových tendenciách v rozvoji buržoáznej etiky)
Filozofia, 38 (1983), 2, 260-264.
File to download: PDF
(Original title: Filozotická koncepcia prírody, civilizácie a človeka)
Filozofia, 38 (1983), 2, 264-269.
File to download: PDF
(Original title: Podnetná monografia o filozofických problémoch chémie)
Filozofie, 38 (1983), 2, 270-272.
File to download: PDF