Skip to main content

Volume 38 (1983), 2

Scientific Life

(Original title: Bratislavské sympózium o kritike súčasných buržoáznych koncepcií vedy)
Filozofia, 38 (1983), 2, 253-254.
File to download: PDF