Skip to main content

Publications of the Author

Petr Horák
Number of publications: 5

1991

Horák, P. . (1991). Heideggerova „aféra“ ve Francii. Filozofia, 46(1), 49-64. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1991/1/49-64.pdf

1988

Horák, P. . (1988). Hegel, Tocqueville a revoluce (Několik poznámek). Filozofia, 43(2), 223-230. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/2/223-230.pdf

1983

Horák, P. . (1983). Život života. Metoda II. Filozofia, 38(2), 255-260. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/2/255-260.pdf

1982

Horák, P. . (1982). Filozofie a systém. Filozofia, 37(4), 499-504. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/4/499-504.pdf

1980

Horák, P. . (1980). Rozpad pozitivismu v českém meziválečném buržoazním filo­zofickém myšlení — Josef Ludvík Fischer. Filozofia, 35(5), 510-526. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/5/510-526.pdf